Publicaties

Met enige regelmaat stelt Harmen Menger memo’s ter beschikking aan onder meer relaties over fiscale onderwerpen die betrekking hebben op werknemers die internationaal werkzaam zijn. U kunt hierbij denken aan een uiteenzetting van de overwegingen van de rechter(s) in een uitspraak, de werking en toepassing van een belastingverdrag of een sociaalrechtelijk vraagstuk. Ook in fiscale vakliteratuur kunt u publicaties van hem terugvinden.

Van de meest recente publicaties onderstaand een opsomming:
– ‘Toch aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor arbeidsinkomen uit Golfstaten’, gepubliceerd op de website van Robelco Tax Services (23-09-2017)

T +31 (0) 5 21 71 20 70 (tussen 09:00 en 18:00 uur)
E info@robelco.nl