Publicaties

Met enige regelmaat stelt Vincent de Groot memo’s ter beschikking aan onder meer relaties over fiscale onderwerpen die betrekking hebben op werknemers die internationaal werkzaam zijn. U kunt hierbij denken aan een uiteenzetting van de overwegingen van de rechter(s) in een uitspraak, de werking en toepassing van een belastingverdrag of een sociaalrechtelijk vraagstuk. Ook in fiscale vakliteratuur kunt u publicaties van hem terugvinden.

Van de meest recente publicaties onderstaand een opsomming:
– ‘Arrest Kik (C-266/13)’, Fiscaal up to Date – Over de Grens (juni 2015, jaargang 6, nr. 5, 15-75)

Benieuwd wat hij voor u kan betekenen? Schroom niet en neem contact op!
TĀ +31 (0) 180 85 85 85Ā (tussen 09:00 en 18:00 uur) of
T +31 (0) 10 3 115 115Ā (tussen 09:00 en 18:00 uur)
EĀ info@robelco.nl

UĀ kunt ook contact met hem opnemen via deĀ contactpagina. Of viaĀ zijn account op het zakelijke netwerkĀ LinkedIn.

ā€œRobelcoĀ (RotterdamscheĀ belastingconsulent): Belastingadviseur (fiscalist), deskundige op het gebied van belastingen ā€“ met name de inkomstenbelasting ā€“ die werknemersĀ (en de bedrijven waarvoor zij werken) adviseert, en in veel gevallen ook hunĀ belastingaangiften verzorgt. In het uiterste geval wordenĀ relatiesĀ terzijde gestaan bij procedures voor de belastingkamer van de Rechtbank, het Gerechtshof, de Hoge Raad der NederlandenĀ of het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.ā€