Ook reisdagen tellen als werkdagen in het buitenland

Als de Belastingdienst aftrek ter voorkoming van dubbele belasting moet verlenen over het loon omdat een werknemer in het buitenland heeft gewerkt, dan tellen ook de reisdagen mee als in het buitenland gewerkte dagen. Dat is de uitkomst van een door Robelco Tax Services aangespannen belastingprocedure.

Wat is het geval?
Een Nederlander is in loondienst werkzaam voor een in Nederland gevestigde werkgever. In de jaren 2011 tot en met 2014 werkte hij onder andere in de territoriale wateren van Frans-Guyana. Gezien de omstandigheden had Frankrijk de bevoegdheid belasting te heffen over het in die jaren verkregen arbeidsinkomen. De Nederlandse Belastingdienst moet de werknemer daarom een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verlenen. De hoogte van deze voorkoming is echter afhankelijk van het aantal dagen dat de werknemer in Frans-Guyana heeft gewerkt.

De inspecteur telt bij de vaststelling van de uitspraak de reisdagen maar voor de helft als werkdagen mee. Tegen de uitspraak (en deze standpuntinname van de inspecteur) gaat Robelco Tax Services namens de werknemer in beroep. Het staat namelijk vast dat hij op de reisdagen in Frans-Guyana is aangekomen of vanuit Frans-Guyana is vertrokken.  Rechtbank Noord-Nederland constateert dat de werkgever de reisdagen gewoon doorbetaalde en dat de werknemer ook op de reisdagen in Frans-Guyana werkte.

De Rechtbank oordeelt dan ook dat deze reisdagen daarom gewoon volledig meetellen bij de berekening van de voorkoming van dubbele belasting en stelt de cliënt van Robelco Tax Services volledig in het gelijk met betrekking tot zijn aangevoerde bezwaren. Lees verder