QR-code VIA

Heeft u een brief van de Belastingdienst ontvangen in verband met onze machtigingsaanvraag voor het ontvangen van gegevens met betrekking tot uw aangifte inkomstenbelasting? Met daarin de tekst ‘Registratie (doorlopende) machtiging intermediair goedkeuren’ en de tekst vooraf ingevulde aangifte (VIA)?

Wilt u dan deze originele brief direct na ontvangst PER POST aan ons opsturen? In deze brief staan een activeringscode en QR-code die wij nodig hebben om de gegevens te kunnen importeren en verwerken in ons softwarepakket. Omdat de activeringscode en QR-code slechts een aantal weken geldig zijn, verzoeken wij u de originele brief zo spoedig mogelijk na ontvangst PER POST aan ons toe te zenden. Houd u een kopie voor uw eigen administratie achter de hand.

In de brief staan onze gegevens als uw intermediair (Robelco Tax Services is een handelsnaam van Rotterdamsche Belastingconsulent B.V.):

Rotterdamsche Belastingconsulent B.V.
Goudsesingel
3011 KD  ROTTERDAM

Staat er een andere intermediair vermeld?
Stuur dan ALLE pagina’s van deze brief aan ons toe. Dan zorgen wij voor een juiste verwerking zodat u een nieuwe brief zal ontvangen met daarin onze gegevens.

VIA-gegevens zelf downloaden met uw DigiD?
U kunt de VIA-gegevens ook zelf downloaden met uw DigiD (voor een jaar pas na 1 maart van het daarop volgende jaar). Op welke wijze? Gebruik daarvoor onze toelichting.

  Bent u niet in staat de brief te posten

  Dan mag u in dat uitzonderlijke geval de betreffende gegevens uit deze brief aan ons doorgeven via onderstaande module en een kopie van deze brief gescand en als PDF meesturen. Vult u dan alle verplichte velden in (*) conform de inhoud van de brief van de Belastingdienst en klik daarna op ‘Verzenden’.

  LET OP! De activeringscode bestaat uit verschillende karakters en is tevens hoofdlettergevoelig. Neemt u de code dus exact over! Anders zal de activatie niet slagen. De gehele procedure van onze kant en uw kant zal dan opnieuw moeten plaatsvinden!

  Uw voorletters (*)

  Tussenvoegsels (de, van, van de, van den, van der, etc.)

  Uw achternaam (*)

  Uw e-mailadres (*)

  Uw telefoonnummer (*)

  Hierbij verleen ik Robelco Tax Services toestemming mijn fiscale gegevens elektronisch op te halen bij de Belastingdienst ten behoeve van het opstellen van mijn aangifte inkomstenbelasting over het jaar
  (*)

  De activeringscode in de brief van de Belastingdienst met betrekking tot het geselecteerde jaar luidt

  (*)

  Opmerkingen

  Bijlage (brief Belastingdienst met QR-activeringscode; in PDF; niet groter dan 2Mb) (*)

  Met het versturen van de ingevulde gegevens geeft u toestemming om deze gegevens te verwerken in ons softwarepakket.