Aangifte inkomstenbelasting (oudere jaren)

Belastingaangifte inkomstenbelasting 2023
Voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting 2023 gaat u naar deze pagina.

Bent u relatie? Dan ontvangt u in januari onze e-mail inzake de aangifte inkomstenbelasting van het jaar ervoor.

Bent u (nog) geen relatie? Vraag ons informatiepakket aan.

Controle ingediende aangifte inkomstenbelasting
Is een aangifte inkomstenbelasting reeds verzorgd? Dan kunnen wij deze voor u nazien.
Op deze pagina verstrekken wij meer informatie daarover. Pluk meteen de vruchten van een samenwerking met Robelco Tax Services!

Belastingaangifte inkomstenbelasting 2022 (voor oudere aangiften scroll verder naar beneden!)Voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting 2022 hebben wij van u een aantal bescheiden nodig. Om het verzamelen van deze bescheiden te vergemakkelijken stellen wij u een vragenlijst en een checklist ter beschikking. Deze kunt u op deze pagina downloaden.

Vult u onze vragenlijst in, dan is meteen duidelijk welke gegevens wij graag van u ontvangen. De vragenlijst kunt u – naast andere noodzakelijke documenten – hieronder aantreffen. Onderstaande gegevens kunt u downloaden, opslaan op uw PC en printen:

De ingevulde vragenlijst kunt u tezamen met de gevraagde bescheiden retour zenden aan ons kantoor in Rotterdam (Goudsesingel 160, 3011 KD te Rotterdam). Lukt het u niet uw bescheiden voor de uiterste inleverdatum aan ons toe te zenden, stuurt u dan in ieder geval de aangiftebrief toe. Dan vragen wij voor u Рindien mogelijk Рuitstel aan voor het indienen van de aangifte.

Bent u relatie van Robelco Tax Services, dan heeft u waarschijnlijk een deel van onderstaande gegevens reeds aangeleverd. Heeft u dit nog niet gedaan of bent u een nieuwe relatie van Robelco Tax Services, dan graag ook onderstaande documenten downloaden, printen, invullen en retourneren.

Hoe gaat de afwikkeling van uw belastingaangifte in zijn werk?

  1. Zodra wij de ingevulde vragenlijst en uw bescheiden voor het invullen van uw belastingaangifte hebben ontvangen, sturen wij u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw bescheiden.
  2. Daarna nemen wij uw belastingaangifte ter afwikkeling in behandeling. Missen wij essenti√ęle gegevens en/of informatie, dan vragen wij deze bij u op.
  3. Uw aangifte trachten wij altijd zo spoedig mogelijk af te wikkelen. Indien het niet mogelijk is uw aangifte voor een door de fiscus gestelde datum in te dienen vragen wij uitstel aan voor het indienen van de aangifte.
  4. U ontvangt eerst een fiscale rapportage met berekeningen en een akkoordverklaring. Bent u akkoord met de inhoud van de rapportage, dan dient u de akkoordverklaring (laatste pagina van de rapportage) te tekenen en te retourneren.
  5. Alleen na ontvangst van de getekende akkoordverklaring zal uw belastingaangifte aan de fiscus worden ingezonden.
  6. Nadat alle werkzaamheden met betrekking tot de aangifte zijn afgerond, ontvangt u de factuur. Werkzaamheden worden in rekening gebracht op basis van onze tarievenlijst.

Voor tips en attentiepunten inzake de aangifte 2020, de wijzigingen in de fiscaliteit per 1 januari 2021 en andere (fiscale) nieuwsberichten verwijzen wij u graag ook naar www.robelco.info.

Belastingaangiften voorgaande jaren (klik op het betreffende jaar om tekst uit te klappen!)        

Belastingaangifte inkomstenbelasting 2021

Belastingaangifte inkomstenbelasting 2020

Belastingaangifte inkomstenbelasting 2019

Woont u buiten Nederland?
U krijgt Рnet als een inwoner van Nederland Рsinds 1 januari 2015 alleen aftrekposten, heffingskortingen en/of heffingsvrij vermogen indien u voldoet aan alle voorwaarden voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. U dient hiervoor een inkomensverklaring uit uw woonland te overleggen. Stuur deze inkomensverklaring van het betreffende jaar ingevuld en getekend aan ons toe samen met de bescheiden voor het opstellen van uw aangifte. Inkomensverklaringen in een groot aantal talen kunt u hier downloaden.

Algemene voorwaarden
Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK en worden op uw eerste verzoek aan u verstrekt.