BD Kennisgroepen


Nieuwsoverzicht Belastingdienst Kennisgroepen

  • Standpunt gepubliceerd over de 30%-regeling,...

    De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over de verschillende overgangsregelingen behorende bij de 30%-regeling. Meer specifiek over de gevolgen van correcties van het voor de […]

  • Standpunt gepubliceerd over aansluiting cao Rijk

    De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over aansluiting bij de gerichte vrijstelling voor verblijfskostenvergoedingen op grond van de cao Rijk. Het bericht Standpunt gepubliceerd over […]

  • Standpunt gepubliceerd over de 30%-regeling,...

    De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over de verschillende overgangsregelingen behorende bij de 30%-regeling. Meer specifiek over de vraag wanneer sprake is van het genieten […]