Customer Due Diligence (CDD)

Letterlijk betekent Customer Due Diligence ‘gepaste zorgvuldigheid’. Customer Due Diligence staat ook wel bekend als het ‘know your customer’ (KYC) of ‘ken uw klant’-beginsel: wie is de cliënt, maar ook: wie zijn de eigenaren, kan de cliënt een risico vormen en waarvoor wordt de zakelijke relatie gebruikt? CDD is dan ook gericht op een integere beleidsvoering, waarbij duidelijk is met wie ze zaken wordt gedaan.

Een goed inzicht in de cliënt en in zijn belangen is noodzakelijk voor het beheersen van de risico’s die de dienstverlening aan cliënten met zich meebrengt. Het gaat hierbij om vanouds bekende risico’s zoals witwassen en fraude, maar onder andere ook om terrorismefinanciering, corruptie, kapitaalvlucht en reputatie. Immers, de integriteit en de reputatie van de adviseur worden mede bepaald door de integriteit en de reputatie van zijn cliënten.

Inzicht in de achtergrond van de cliënt, in zijn (zakelijke) activiteiten, in waarom hij welke diensten afneemt en in de herkomst van zijn vermogen, verschaft wezenlijke informatie die nodig is om een goede inschatting te kunnen maken van de risico’s die een bepaalde relatie met zich mee zou kunnen brengen. Daarom verlangen nationale en internationale wet- en regelgeving steeds meer van adviseurs met betrekking tot CDD en heeft toezichthouder De Nederlandsche Bank CDD tot wezenlijk onderdeel van haar toezicht gemaakt.

Robelco Tax Services ziet het ‘ken uw klant’-beginsel daarom als een wezenlijke bouwsteen van haar cliëntacceptatiebeleid en vraagt de medewerking van haar cliënten in het verschaffen van de benodigde identificatiegegevens en andere vereiste informatie. Integriteit en reputatie zijn immers een gezamenlijk belang!

Meer informatie
– https://www.fiu-nederland.nl/nl/Meldergroepen
https://www.fiu-nederland.nl/reporting_group/belastingadviseurs/
https://www.dnb.nl/media/dzicty20/leidraad-wwft-en-sanctiewet.pdf
https://www.fiu-nederland.nl/wp-content/uploads/2022/03/specifieke_leidraad_naleving_wwft_voor_accountants_en_belastingadviseurs.pdf