Aftrek elders belast

Om te voorkomen dat u in meerdere landen belasting moet betalen, kan u in Nederland recht hebben op een vermindering van de verschuldigde inkomstenbelasting, de zogenoemde aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. De aftrek om dubbele belasting te voorkomen wordt per box berekend aan de hand van de belasting die u per box moet betalen. De aftrek ter voorkoming van dubbele belasting kan niet meer bedragen dan de verschuldigde belasting in die box. Dit betekent dat bij de berekening van de aftrek in de ene box geen rekening wordt gehouden met een eventueel belastbaar inkomen in de andere boxen. Om in aanmerking te komen voor een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting, moeten uw buitenlandse inkomsten per saldo positief zijn.

Methodes om aftrek te berekenen
De manier waarop de aftrek om dubbele belasting te voorkomen wordt berekend, hangt af van het soort inkomsten en het land waar u die inkomsten had. Er zijn 2 methodes: de vrijstellingsmethode en de verrekeningsmethode. De berekening van de aftrek is daarnaast verschillend voor u als u binnenlands belastingplichtig bent of als u buitenlands belastingplichtig bent.

Bij de berekening van de vrijstellingsmethode wordt uitgegaan van de verhouding tussen het inkomen waarover Nederland volgens het belastingverdrag geen belasting mag heffen en het totale inkomen (uit Nederland en buiten Nederland samen). Deze methode geldt meestal voor loon in box 1 en altijd voor onroerende zaken in box 3.

Bij de verrekeningsmethode wordt de buitenlandse belasting verrekend met uw inkomstenbelasting in Nederland. De buitenlandse belasting die wordt verrekend mag echter niet meer zijn dan de evenredigheidslimiet. Dit is de verhouding tussen het inkomen dat niet belastbaar is in Nederland en het totale inkomen (uit Nederland en buiten Nederland samen) maal de berekende belasting. Deze methode geldt bijvoorbeeld voor dividend, royalty’s en rente.

Doorschuifregeling (stallingsregeling)
Bij de berekening van deze aftrek wordt in de verschillende boxen rekening gehouden met de per saldo negatieve buitenlandse inkomsten of positieve buitenlandse inkomensbestanddelen waarvoor in het verleden nog geen aftrek is verleend. Dit heet de doorschuifregeling (stallingsregeling).