Sociale zekerheid

Woont u in een ander land dan het land waarin u werkt? Of ontvangt u een uitkering uit een ander land dan het land waarin u woont? Bij grensoverschrijdend werken en ondernemen speelt niet alleen de vraag in welk land uw inkomsten belast zijn een rol. Het is ook belangrijk om te weten in welk land u sociaal verzekerd bent.

Sociale verzekeringen zijn verzekeringen die zorgen voor inkomsten of tegemoetkomingen in bepaalde situaties. Dat kan een werkloosheidsuitkering of studiefinanciering zijn, maar ook een vergoeding van ziektekosten. Een onderdeel van de sociale verzekeringen zijn de volksverzekeringen. Hiervoor moet u premie betalen. Die premie wordt berekend over uw premie-inkomen. De volksverzekeringen zijn:

  • Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • Algemene nabestaandenwet (Anw)
  • Wet langdurige zorg (Wlz; voorheen AWBZ)
  • Algemene Kinderbijslagwet (AKW; voor de AKW wordt geen premie geheven)

De premie voor de volksverzekeringen wordt samen met de loonbelasting op uw loon ingehouden, of samen met de inkomstenbelasting op één aanslag geheven. In bepaalde gevallen kan het zijn dat u niet (het gehele jaar) verzekerd bent voor de volksverzekeringen. U hoeft dan geen of minder premies te betalen, maar u hebt ook maar deels of geen recht op de heffingskorting voor de premie volksverzekeringen. Als vanzelfsprekend zijn dientengevolge uw rechten op sociale uitkeringen in Nederland dan ook beperkt(er).

Eén van onze prestaties!
    – Uitspraak Europese Hof van Justitie van 8 mei 2019, zaaknr. C-631/17

Bekijk onze andere website, specifiek over sociale zekerheid op www.claimaow.nl!