Doneren aan goede doelen

Wat is een donatie?
Een donatie is een bijdrage aan een organisatie om haar doel te bereiken. Het is een ander woord voor een schenking of gift, maar het woord donatie wordt alleen gebruikt bij een schenking aan een organisatie. Je kunt doneren in geld, maar ook in spullen of door voor niets arbeid te leveren (als vrijwilliger). Indien de organisatie waaraan je de gift doet een ANBI-status heeft, kun je dit wellicht aftrekken van je belastbare inkomen of winst. Je kan ook een schenking doen na je overlijden, door de organisatie een legaat na te laten of tot je erfgenaam te benoemen.

Wat is een ANBI?
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Verenigingen (zoals sport-, personeels-, zang-, harmonie- of toneelverenigingen) en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting. Een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn. Verder moet een ANBI op een internetsite een aantal vaste gegevens publiceren.

Ook (fiscaalvriendelijk) doneren?
Wij hebben ervoor gekozen ons hard te maken voor enkele goede doelen, waaronder: