COVID-19 (Corona)

Update 31 maart 2020 – Onze kantoren blijven in ieder geval gesloten voor bezoek tot en met vrijdag 3 mei 2020, zulks in navolging van de maatregelen als verwoord in de persconferentie van onze Minister-President van vandaag. Uw begrip hiervoor!

Update 26 maart 2020 – Ook na 6 april 2020 blijven onze kantoren gesloten voor bezoek. De regering neemt dinsdag 31 maart 2020 een besluit over maatregelen voor de situatie na 6 april 2020. Als dit besluit de hiervoor genoemde werkwijze raakt, dan zullen wij daar vanzelfsprekend rekening mee houden.

Rotterdam, 15 maart 2020 – De pandemie COVID-19 (Corona) zorgt voor uitzonderlijke omstandigheden. Aandacht voor mensen en onze samenleving is belangrijker dan ooit.

Vanzelfsprekend nemen ook wij de nodige voorzorgsmaatregelen. Wij volgen hierbij de landelijke richtlijnen en doen er alles aan om enerzijds onze medewerkers te beschermen en anderzijds de continuïteit van onze bedrijfsvoering te waarborgen. We informeren u hierbij over de stand van zaken.

Naar aanleiding van de RIVM-richtlijnen is er besloten dat we zoveel mogelijk vanuit huis werken om besmetting te voorkomen. Onze medewerkers werken om die reden thuis. Bezoek op onze kantoren is tot nadere berichtgeving niet mogelijk. Deze maatregelen blijven in ieder geval de komende weken van toepassing. Wij zijn en blijven – zoals u van ons gewend bent – wel bereikbaar op onze bekende telefoonnummers en e-mail. Wel verzoeken wij u ons zoveel als mogelijk per e-mail te benaderen om telefonische overbelasting te voorkomen.

Onze dienstverlening gaat op eenzelfde wijze door. De bescheiden voor het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting 2019 zien wij graag per post of digitaal tegemoet. Indien noodzakelijk verzorgen wij voor u het uitstel voor het indienen van de aangifte. Ook in deze onzekere tijden kunt u op ons rekenen voor advies en ondersteuning.

Bedrijven en de algehele wereldbevolking hebben in de geschiedenis voor grote(re) uitdagingen gestaan en deze overwonnen. Wanneer wij goed samenwerken en elkaar helpen zullen wij na deze uitdaging sterker naar voren komen. Namens ons team wensen wij iedereen veel sterkte en gezondheid toe.