Aangifte inkomstenbelasting

Belastingaangifte inkomstenbelasting 2020
Omstreeks 23 januari 2021 treft u hier de informatie aan met betrekking tot de aangifte inkomstenbelasting 2020.

Belastingaangifte inkomstenbelasting 2019 (voor oudere jaren scroll naar beneden!)
Voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting 2019 hebben wij van u een aantal bescheiden nodig. De bestanden die wij u ter beschikking stellen (vragenlijst, checklist, etc.) kunt u hier downloaden. Bent u relatie, dan heeft u omstreeks tweede week januari onze e-mail inzake de aangifte inkomstenbelasting 2019 ontvangen. Bent u (nog) geen relatie? Vraag dan ons informatiepakket aan.

Vult u onze vragenlijst in, dan is meteen duidelijk welke gegevens wij graag van u ontvangen. De vragenlijst kunt u – naast andere noodzakelijke documenten – hieronder aantreffen. Onderstaande gegevens kunt u downloaden, opslaan op uw PC en printen:

De ingevulde vragenlijst en machtiging VIA/SBA/SBT kunt u tezamen met de gevraagde bescheiden retour zenden aan ons kantoor in Rotterdam (Goudsesingel 160, 3011 KD te Rotterdam). Lukt het u niet uw bescheiden voor de uiterste inleverdatum aan ons toe te zenden, stuurt u dan in ieder geval de aangiftebrief toe. Dan vragen wij voor u – indien mogelijk – uitstel aan voor het indienen van de aangifte.

Woont u buiten Nederland?
U krijgt – net als een inwoner van Nederland – sinds 1 januari 2015 alleen aftrekposten, heffingskortingen en/of heffingsvrij vermogen indien u voldoet aan alle voorwaarden voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. U dient hiervoor een inkomensverklaring uit uw woonland te overleggen. Stuur deze inkomensverklaring ingevuld en getekend aan ons toe samen met de bescheiden voor het opstellen van uw aangifte.

De inkomensverklaringen over het jaar 2019 voor buitenlandse belastingplichtigen (en vertalingen) zijn sinds 1 maart weer beschikbaar gesteld.

Inkomensverklaringen in een groot aantal andere talen kunt u hier downloaden.

Bent u relatie van Robelco Tax Services, dan heeft u waarschijnlijk een deel van onderstaande gegevens reeds aangeleverd. Heeft u dit nog niet gedaan of bent u een nieuwe relatie van Robelco Tax Services, dan graag ook onderstaande documenten downloaden, printen, invullen en retourneren.

Hoe gaat de afwikkeling van uw belastingaangifte in zijn werk?

  1. Zodra wij onze ingevulde vragenlijst en uw bescheiden voor het invullen van uw belastingaangifte hebben ontvangen, sturen wij u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw bescheiden.
  2. Daarna nemen wij uw belastingaangifte ter afwikkeling in behandeling. Missen wij essentiële gegevens en/of informatie, dan vragen wij deze bij u op.
  3. Uw aangifte trachten wij altijd zo spoedig mogelijk af te wikkelen. Indien het niet mogelijk is uw aangifte voor een door de fiscus gestelde datum in te dienen vragen wij – op uw verzoek – uitstel aan voor het indienen van de aangifte.
  4. U ontvangt een concept rapport met berekeningen en een akkoordverklaring. Bent u akkoord met de inhoud van het concept rapport, dan dient u de akkoordverklaring te tekenen en te retourneren.
  5. Alleen na ontvangst van de getekende akkoordverklaring zal uw belastingaangifte aan de fiscus worden ingezonden.
  6. Pas nadat wij alle werkzaamheden met betrekking tot de aangifte hebben afgerond, ontvangt u de factuur. Werkzaamheden zullen aan u in rekening worden gebracht op basis van onze tarievenlijst.

Voor tips en attentiepunten inzake de aangifte 2019, de wijzigingen in de fiscaliteit per 1 januari 2020 en andere (fiscale) nieuwsberichten verwijzen wij u graag ook naar www.robelco.info.

Belastingaangiften voorgaande jaren (klik op het betreffende jaar om tekst uit te klappen!)

Belastingaangifte inkomstenbelasting 2018

Belastingaangifte inkomstenbelasting 2017

Belastingaangifte inkomstenbelasting 2016

Controle ingediende aangifte inkomstenbelasting
Is een aangifte inkomstenbelasting reeds verzorgd? Dan kunnen wij deze voor u nazien.
Op deze pagina verstrekken wij meer informatie daarover. Pluk meteen de vruchten van een samenwerking met Robelco Tax Services!

Algemene voorwaarden
Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK en worden op uw eerste verzoek aan u verstrekt.