Nieuws


Robelco Tax Services Al het fiscale nieuws op één plek!

 • Einde keuze binnenlandse belastingplicht geen discriminatie

  Belanghebbende woont in Marokko en heeft geen inkomen in Nederland. Haar echtgenoot woont in Nederland en heeft wel inkomen in Nederland. Tot en met 2014 kreeg belanghebbende de algemene heffingskorting uitbetaald, […]

 • Zeescheepbouw in zwaar weer

  De zeescheepsbouw verkeert in zwaar weer. Verschillende werven rapporteren rode cijfers en de orderintake daalde in het afgelopen jaar met 45 procent tot 351 miljoen euro. Het grootste deel van de terugval is te […]

 • Energielabel wordt duur, regel het daarom nu

  Wij vinden dat het nieuwe energielabel welke minister Ollongren per 1 januari 2021 wil invoeren geen goed plan. Als vereniging zetten wij grote vraagtekens bij dit dure label, dat huiseigenaren geen extra […]

 • Afspraak Nederland en België over grensarbeid verlengd

  Op 30 april 2020 sloten Nederland en België een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting. Deze overeenkomst is nu verlengd tot en met 31 augustus […]

 • Nieuw plan kortetermijnaanpassing box 3 verschijnt op...

  Op Prinsjesdag komt een nieuw voorstel tot box 3-aanpassing op korte termijn om de meeste spaarders en de kleine beleggers tegemoet te komen. Dit voorstel vervangt de vorig jaar gepresenteerde contouren om het box […]

 • Staatssecretaris schrapt spaartaksplan

  Het voorstel van voormalig staatssecretaris Menno Snel dat de spaartaks eerlijker moest maken, gaat echt van tafel. Zijn opvolger Hans Vijlbrief zoekt naar een „simpeler” tussentijds voorstel om […]

 • Beoordeling gevolgen verlies Nederlandse nationaliteit

  Oud-Nederlanders die sinds 1993 het Nederlanderschap en het burgerschap van de EU hebben verloren, kunnen die mogelijk weer terugkrijgen. Een online tool helpt deze groep Nederlanders om te bepalen of zij inderdaad […]

 • Medewerker Belastingtelefoon wekte vertrouwen: geen revisierente

  X kocht in 2015 een lijfrente af en ontving een uitkering van € 48.439. Bij de aanslagregeling IB 2015 bracht de inspecteur revisierente in rekening. X ging daartegen in beroep en stelde dat een medewerker van […]

 • Terugkerende zoon is derde voor eigenwoningregeling

  Rechtbank Den Haag oordeelt dat de woning van de in het buitenland werkende X niet langer als eigen woning kan worden aangemerkt nu haar zoon hierin is gaan wonen. Hierdoor heeft X geen recht op aftrek van […]

Onze (oudere) nieuwsberichten treft u aan op www.robelco.info, maar ook
op Facebook, LinkedIn of Twitter!