M-formulier

Hebt u maar een deel van het jaar in Nederland gewoond, omdat u bent geïmmigreerd naar Nederland of geëmigreerd uit Nederland? Dan is het niet mogelijk digitaal aangifte te doen. Deze aangifte moet gedaan worden op papier, met een zogenaamd M-formulier.

Als u een M-formulier hebt ontvangen moet aangifte gedaan worden voor de uiterste datum van inzending die op de aangiftebrief staat vermeld. Het invullen van een M-biljet is een tijdrovende en moeilijke klus, die wij u graag uit handen nemen. Laat dus Robelco Tax Services dit biljet voor u invullen! Wij vullen de belastingaangifte voor u in en sturen deze tijdig naar de belastingdienst. Zo bent u verzekerd van een maximale teruggaaf/minimale aanslag.

Als u geen M-formulier van de Belastingdienst hebt ontvangen en u wilt aangifte doen om reden dat u een teruggaaf verwacht, ook dan kan Robelco Tax Services dit biljet voor u invullen!

Neem gerust contact met ons op indien u uw M-biljet door Robelco Tax Services wenst laten te verwerken.

Bijna 1 mei 2025…! Nog