30%-regeling ingekomen werknemer

Als u in Nederland komt werken, maakt u mogelijk extra kosten, de zogenoemde extraterritoriale kosten. Uw werkgever mag u een vrije (onbelaste) vergoeding geven voor de extraterritoriale kosten die u maakt. Ook mag uw werkgever u 30% van uw loon, inclusief vergoeding, belastingvrij verstrekken. Deze regeling staat bekend als de 30%-regeling. Hiervoor is het niet nodig eventuele onkosten te bewijzen. Voor de toepassing van de regeling moet u toestemming van de Belastingdienst hebben. Hiervoor kunt u, samen met uw werkgever, een verzoek indienen.

Wij kunnen u helpen als het gaat om het beoordelen of u in aanmerking komt voor deze regeling en kunnen voor u het verzoek opstellen voor het verkrijgen van de beschikking van de Belastingdienst. Echter, u komt slechts in aanmerking voor deze vergoeding als u aan een aantal voorwaarden voldoet.

De 30%-regeling geldt voor u als u buiten Nederland bent geworven of vanuit een ander land dan Nederland bent uitgezonden om in Nederland te werken. Om van de 30%-regeling gebruik te kunnen maken, gelden vanaf 1 januari 2012 onder meer de volgende voorwaarden:

 • U hebt een dienstbetrekking
 • U hebt een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks is te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt
 • U hebt een geldige beschikking (wij helpen u graag deze beschikking aan te vragen!)
 • U woont in de 24 maanden vóór uw 1ste werkdag in Nederland hemelsbreed meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens

Specifieke deskundigheid
U kunt gebruikmaken van de 30%-regeling, als u een specifieke deskundigheid hebt die niet of nauwelijks is te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor het aantonen van die specifieke deskundigheid geldt een inkomensnorm die ieder jaar wordt geïndexeerd. In 2023 is er sprake van een specifieke deskundigheid als uw werknemer een belastbaar jaarloon heeft van minimaal € 41.954, exclusief de gerichte vrijstelling.

U bent jonger dan 30 jaar en hebt een mastertitel
Bent u jonger dan 30 jaar en hebt u een Nederlandse graad in het wetenschappelijk onderwijs? Of hebt u een hiermee gelijkwaardige graad in een ander land dan Nederland behaald? Dan kunt u gebruikmaken van de 30%-regeling als uw salaris exclusief de vrije vergoeding in Nederland in het jaar 2023 minimaal € 31.891 is.

U doet wetenschappelijk onderzoek
Bestaat uw werk in Nederland uit het doen van wetenschappelijk onderzoek bij een onderzoeksinstelling? Dan kunt u altijd gebruikmaken van de 30%-regeling. De hoogte van uw salaris is hiervoor niet van belang.

U hebt een geldige beschikking
U kunt van de 30%-regeling gebruikmaken, als u een geldige beschikking hebt. De datum van afgifte van uw beschikking bepaalt de looptijd. Beschikkingen voor de 30%-regeling hebben met ingang van 1 januari 2019 een looptijd van maximaal 5 jaar. Voor werknemers die vóór 1 januari 2019 bij u in dienst zijn gekomen, geldt overgangsrecht (zie hierna) voor de looptijd van de beschikking.

Van de looptijd wordt afgetrokken:

 • periodes van verblijf of werk in Nederland die meer dan 25 jaar voor de datum van aankomst in Nederland zijn begonnen en minder dan 25 jaar voor de datum van aankomst in Nederland zijn geëindigd
 • periodes van verblijf of werk in Nederland in de 25 jaar voor de datum van aankomst in Nederland. Daarbij tellen we de volgende periodes niet mee:
  • periodes van maximaal 20 dagen per jaar waarin de werknemer in Nederland heeft gewerkt
  • periodes van maximaal 6 weken per jaar, of eenmalig maximaal 3 aaneengesloten maanden, waarin de werknemer in Nederland is geweest voor vakantie, familiebezoek of andere privéredenen
 • periodes waarin een werknemer buiten Nederland werkte of verbleef, maar nog wel werknemer was volgens de Nederlandse wet

De uiterlijke einddatum staat in de beschikking die u van ons krijgt. De 30%-regeling eindigt in ieder geval op de laatste dag van het loontijdvak na het tijdvak waarin de laatste werkdag valt. Als bijvoorbeeld de laatste werkdag van uw werknemer 15 februari 2023 is, dan mag u bij een loontijdvak van 1 maand de 30%-regeling toepassen tot en met 31 maart 2023.

Overgangsrecht voor werknemers ingekomen in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2018
Met ingang van 1 januari 2019 is de looptijd van de 30%-regeling verkort van maximaal 8 tot maximaal 5 jaar. Voor werknemers die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2018 zijn ingekomen en onder de 30%-regeling vallen, geldt overgangsrecht. Hebt u voor een werknemer op 1 januari 2021 meer dan 5 jaar gebruikgemaakt van de 30%-regeling? Dan stopt de regeling op die datum. Hebt u op 1 januari 2021 nog geen 5 jaar gebruikgemaakt van de regeling? Dan loopt de regeling door totdat de maximale looptijd van 5 jaar is verstreken.

U woont meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens
U kunt van de 30%-regeling gebruikmaken, als u in de 24 maanden vóór uw 1ste werkdag in Nederland hemelsbreed meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woont.

Uitzondering voor de 24-maandstermijn
Bij de uitzondering voor de 24-maandstermijn wordt gekeken naar de 24 maanden vóór uw 1ste werkdag in Nederland. Woonde u in die 24 maanden langer dan 16 maanden hemelsbreed meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens? Dan kunt u ook gebruikmaken van de 30%-regeling. Als u in Nederland gaat werken, kunt u dus maximaal 8 maanden voor uw 1ste werkdag dichter bij de grens gaan wonen.

Let op! Hebt u eerder in Nederland gewerkt en kwam u toen in aanmerking voor de 30%-regeling? En bent u daarna weer buiten Nederland gaan wonen? Dan geldt de 24-maandstermijn niet. U kunt gebruikmaken van de 30%-regeling, als uw eerdere werkzaamheden in Nederland:

 • maximaal 8 jaar geleden zijn begonnen, én
 • u op dat moment – in de 24 voorafgaande maanden langer dan 16 maanden – hemelsbreed meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woonde

Uitzondering voor gepromoveerden
Bent u een werknemer met de doctorstitel (gepromoveerd)? En bent u binnen 1 jaar na uw promotie in Nederland gaan werken? Dan kunt u van de 30%-regeling gebruikmaken, als u:

 • tijdens het promotieonderzoek in Nederland, in Nederland of binnen een straal van 150 kilometer van de Nederlandse grens woonde
 • tussen de promotie en de start van uw werk in Nederland, in Nederland of binnen een straal van 150 kilometer van de Nederlandse grens woonde
 • voor de start van uw promotieonderzoek – in de 24 voorafgaande maanden langer dan 16 maanden – meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woonde

Wij vertellen u graag meer over alle mogelijkheden! Neem gerust contact met ons op.