30%-regeling ingekomen werknemer

Als u in Nederland komt werken, maakt u mogelijk extra kosten, de zogenoemde extraterritoriale kosten. Uw werkgever mag u een vrije (onbelaste) vergoeding geven voor de extraterritoriale kosten die u maakt. Ook mag uw werkgever u 30% van uw loon, inclusief vergoeding, belastingvrij verstrekken. Deze regeling staat bekend als de 30%-regeling. Hiervoor is het niet nodig eventuele onkosten te bewijzen. Voor de toepassing van de regeling moet u toestemming van de Belastingdienst hebben. Hiervoor kunt u, samen met uw werkgever, een verzoek indienen.

Wij kunnen u helpen als het gaat om het beoordelen of u in aanmerking komt voor deze regeling en kunnen voor u het verzoek opstellen voor het verkrijgen van de beschikking van de Belastingdienst. Echter, u komt slechts in aanmerking voor deze vergoeding als u aan een aantal voorwaarden voldoet.

De 30%-regeling geldt voor u als u buiten Nederland bent geworven of vanuit een ander land dan Nederland bent uitgezonden om in Nederland te werken. Om van de 30%-regeling gebruik te kunnen maken, gelden vanaf 1 januari 2012 onder meer de volgende voorwaarden:

  • U hebt een dienstbetrekking
  • U hebt een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks is te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt
  • U hebt een geldige beschikking (wij helpen u graag deze beschikking aan te vragen!)
  • U woont in de 24 maanden vóór uw 1ste werkdag in Nederland hemelsbreed meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens

Specifieke deskundigheid
U kunt gebruikmaken van de 30%-regeling, als u een specifieke deskundigheid hebt die niet of nauwelijks is te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. U hebt die deskundigheid als uw salaris exclusief de vrije vergoeding in Nederland in het jaar 2018 minimaal € 37.296 (2017: € 37.000, 2016: € 36.889, 2015: € 36.705, 2014: € 36.378, 2013: € 35.770) is.

U bent jonger dan 30 jaar en hebt een mastertitel
Bent u jonger dan 30 jaar en hebt u een Nederlandse graad in het wetenschappelijk onderwijs? Of hebt u een hiermee gelijkwaardige graad in een ander land dan Nederland behaald? Dan kunt u gebruikmaken van de 30%-regeling als uw salaris exclusief de vrije vergoeding in Nederland in het jaar 2018 minimaal € 28.350 (2017: 28.125, 2016: € 28.041, 2015: € 27.901, 2014: € 27.653, 2013: € 27.190) is.

U doet wetenschappelijk onderzoek
Bestaat uw werk in Nederland uit het doen van wetenschappelijk onderzoek bij een onderzoeksinstelling? Dan kunt u altijd gebruikmaken van de 30%-regeling. De hoogte van uw salaris is hiervoor niet van belang.

U hebt een geldige beschikking
U kunt van de 30%-regeling gebruikmaken, als u een geldige beschikking hebt. De datum van afgifte van uw beschikking bepaalt de looptijd.

Uw beschikking is vóór 1 januari 2012 afgegeven
De looptijd van uw beschikking is maximaal 10 jaar als u deze binnen 4 maanden na aanvang van uw werk in Nederland hebt aangevraagd.

Uw beschikking is ná 1 januari 2012 afgegeven
De looptijd van uw beschikking is maximaal 8 jaar. Verbleef of werkte u in de voorgaande 25 jaar eerder in Nederland? Dan is de looptijd korter dan 8 jaar.

U woont meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens
U kunt van de 30%-regeling gebruikmaken, als u in de 24 maanden vóór uw 1ste werkdag in Nederland hemelsbreed meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woont.

Uitzondering voor de 24-maandstermijn
Bij de uitzondering voor de 24-maandstermijn wordt gekeken naar de 24 maanden vóór uw 1ste werkdag in Nederland. Woonde u in die 24 maanden langer dan 16 maanden hemelsbreed meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens? Dan kunt u ook gebruikmaken van de 30%-regeling. Als u in Nederland gaat werken, kunt u dus maximaal 8 maanden voor uw 1ste werkdag dichter bij de grens gaan wonen.

Let op! Hebt u eerder in Nederland gewerkt en kwam u toen in aanmerking voor de 30%-regeling? En bent u daarna weer buiten Nederland gaan wonen? Dan geldt de 24-maandstermijn niet. U kunt gebruikmaken van de 30%-regeling, als uw eerdere werkzaamheden in Nederland:

  • maximaal 8 jaar geleden zijn begonnen, én
  • u op dat moment – in de 24 voorafgaande maanden langer dan 16 maanden – hemelsbreed meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woonde

Uitzondering voor gepromoveerden
Bent u een werknemer met de doctorstitel (gepromoveerd)? En bent u binnen 1 jaar na uw promotie in Nederland gaan werken? Dan kunt u van de 30%-regeling gebruikmaken, als u:

  • tijdens het promotieonderzoek in Nederland, in Nederland of binnen een straal van 150 kilometer van de Nederlandse grens woonde
  • tussen de promotie en de start van uw werk in Nederland, in Nederland of binnen een straal van 150 kilometer van de Nederlandse grens woonde
  • voor de start van uw promotieonderzoek – in de 24 voorafgaande maanden langer dan 16 maanden – meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woonde

Wij vertellen u graag meer over alle mogelijkheden! Neem gerust contact met ons op.