Inkomensverklaringen

Hier vindt u de vertalingen van de inkomensverklaring (formulier) en de toelichting bij de inkomensverklaring in alle talen van de EU-landen, Noorwegen en IJsland. De tabel staan onder aan deze pagina. Klik op het land voor de betreffende vertaling van de inkomensverklaring en toelichting.

Vanaf 2015 hebt u alleen recht op aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen als u kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent. U moet hiervoor voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U woont in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
 • U betaalt over minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting.
 • U hebt een inkomensverklaring van de belastingdienst van uw woonland.

Hebt u een fiscale partner?
Dan geldt het volgende:

 • U en uw partner wonen in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
 • U en uw partner betalen over minimaal 90% van het gezamenlijke inkomen in Nederland belasting. Dit is alleen het geval in de volgende situaties:
  1. U betaalt over minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting, en uw partner heeft geen of weinig inkomen.
  2. U en uw partner betalen allebei over minimaal 90% van het gezamenlijk wereldinkomen in Nederland belasting.
 • U en uw partner hebben beiden een inkomensverklaring van de belastingdienst van uw woonland.

Hebt u een fiscale partner, maar bent u niet beiden kwalificerend buitenlands belastingplichtig?
Dan moet alleen degene die kwalificerend buitenlands belastingplichtig is een inkomensverklaring over het betreffende jaar opsturen.

Hoe werkt het?
Vul het formulier ‘Inkomensverklaring kwalificerend buitenlandse belastingplichtige’ in, druk het af, en laat het ondertekenen en stempelen door de belastingdienst van uw woonland. Stuur daarna dit getekende originele formulier per post aan ons kantoor. Wel een kopie van dit getekende formulier achterhouden voor uw eigen administratie! De inkomensverklaringen over het jaar 2021 kunt u hier downloaden.

Let op! Woont u in België? Lees dan op de website van de  Belgische belastingdienst hoe u uw inkomensverklaring kunt versturen. Van de Belgische fiscus is de volgende werkwijze ontvangen die zij vanaf 1 maart 2022 hanteren:

Nieuwe verwerkingswijze FOD Financiën vanaf 1 maart 2022

Er is nu een nieuwe verwerkingswijze voor de inkomensverklaringen (voor alle jaren), in overleg met Nederland. U kan de inkomensverklaring niet meer per mail of op kantoor bezorgen. U hoeft ons hier ook niet meer voor te contacteren, noch per mail noch telefonisch. 

De FOD Financiën bezorgt vanaf 1 maart 2022 de geattesteerde inkomensverklaring rechtstreeks aan de Nederlandse belastingdienst. De Nederlandse belastingdienst zal daarom geen papieren documenten meer aanvaarden, enkel nog digitale inkomensverklaringen die rechtstreeks door de FOD Financiën aan hen bezorgd worden. Via deze link vindt u meer informatie:  Hoe een Nederlandse inkomensverklaring indienen?

Gelieve het stappenplan hieronder te volgen:

 1.  Download het formulier
 2. Vul het formulier in (alle velden t/m vak 4) en onderteken het
 3. Stuur dit alles naar de FOD Financiën 
 4. U ontvangt een ontvangstbevestiging of als we fouten of problemen vaststellen, contacteren we u
 5. We kijken uw formulier inhoudelijk na van zodra de gegevens van uw Belgische belastingaangifte verwerkt zijn
 6. Wij sturen uw formulier naar de Nederlandse belastingdienst

Wanneer ontvangt de Nederlandse belastingdienst mijn door de Belgische belastingdienst geattesteerde inkomensverklaring?
We kijken uw inkomensverklaring na nadat de gegevens van uw Belgische belastingaangifte verwerkt zijn. Een exacte datum kunnen we niet geven maar in elk geval ten laatste eind december van het aanslagjaar (het jaar waarin u uw belastingaangifte moet indienen). Het heeft geen nut om ons hiervoor in tussentijd te contacteren. U mag erop rekenen dat we uw aanvraag behandelen zodra we over de nodige gegevens beschikken. We kunnen een inkomensverklaring 2021 pas vanaf september 2022 verwerken, op voorwaarde dat u uw aangifte in de Personenbelasting aanslagjaar 2022 – inkomsten 2021 tijdig (periode mei tot midden juli 2022) indient via Tax-on-web.

Bijvoorbeeld:
– U dient op 28 juni 2022 uw Belgische belastingaangifte voor aanslagjaar 2022, inkomsten 2021, via MyMinfin (Tax-on-web) in.
– U bezorgt ons op 1 september 2022 uw inkomensverklaring, volledig ingevuld en ondertekend, via MyMinfin (met gegevens conform uw ingediende Belgische belastingaangifte).
– Wij bezorgen uw inkomensverklaring aan de Nederlandse overheid voor 31 december 2022. 

  Verklaring  Toelichting
Taal 20172018201920202021 20172018201920202021
Bulgaars 20172018201920202021 20172018201920202021
Deens 20172018201920202021 20172018201920202021
Duits 20172018201920202021 20172018201920202021
Engels 20172018201920202021 20172018201920202021
Estlands 20172018201920202021 20172018201920202021
Fins 20172018201920202021 20172018201920202021
Frans 20172018201920202021 20172018201920202021
Grieks 20172018201920202021 20172018201920202021
Hongaars 20172018201920202021 20172018201920202021
Italiaans 20172018201920202021 20172018201920202021
IJslands 20172018201920202021 20172018201920202021
Kroatisch 20172018201920202021 20172018201920202021
Lets 20172018201920202021 20172018201920202021
Litouws 20172018201920202021 20172018201920202021
Nederlands 20172018201920202021 20172018201920202021
Noors 20172018201920202021 20172018201920202021
Pools 20172018201920202021 20172018201920202021
Portugees 20172018201920202021 20172018201920202021
Roemeens 20172018201920202021 20172018201920202021
Sloveens 20172018201920202021 20172018201920202021
Slowaaks 20172018201920202021 20172018201920202021
Spaans 20172018201920202021 20172018201920202021
Tsjechisch 20172018201920202021 20172018201920202021
Zweeds 20172018201920202021 20172018201920202021