Doorschuifregeling

Het bedrag van de aftrek om dubbele belasting te voorkomen mag niet hoger zijn dan het bedrag dat u verschuldigd bent aan inkomstenbelasting in die box. Dit kan betekenen dat bepaalde aftrekposten niet tot een belastingvoordeel leiden, zoals de hypotheekrente van uw eigen woning. Voor dit soort situaties is er de doorschuifregeling, ook bekend als de stallingsregeling. De Belastingdienst stelt bij beschikking vast welk bedrag aan buitenlands inkomen automatisch meetelt bij de berekening van de aftrek in een volgend jaar. U mag dit doorgeschoven bedrag in dat jaar dus niet nogmaals opnemen in uw aangifte!

De doorschuifregeling vindt per box plaats. U kunt dus een beschikking ontvangen voor een inkomen in box 1, maar ook een beschikking voor een inkomen in box 3.

Voorbeeld werking doorschuifregeling in box 1
Berekening aftrek ter voorkoming van dubbele belasting box 1:
Uw inkomen bestaat uit € 27.226 looninkomsten uit Duitsland en € 4.536 negatieve inkomsten uit een eigen woning. Uw belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) bedraagt dan € 27.226 – € 4.536 = € 22.690. Hierover bent u € 944 inkomstenbelasting verschuldigd.

Over het looninkomen uit Duitsland bent u in Duitsland belasting verschuldigd en hebt u in Nederland recht op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. De aftrek ter voorkoming van dubbele belasting zou in dit geval € 27.226 / € 22.690 x € 944 = € 1.133 bedragen. Maar omdat u over uw belastbaar inkomen maar € 944 inkomstenbelasting verschuldigd bent, is het bedrag van de aftrek ook € 944. Dit is het maximale bedrag van de aftrek.

Het negatieve inkomen uit eigen woning leidt in dit voorbeeld niet tot een belastingvoordeel. Daarom wordt dit bedrag (in het voorbeeld € 4.536) gereserveerd (gestald). Hebt u in de toekomst inkomen in box 1 waarover u in Nederland inkomstenbelasting moet betalen, dan wordt over het gereserveerde bedrag (de stalling; het gestalde positief buitenlands inkomen) alsnog een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verleend en krijgt u een extra belastingvermindering. Dit wordt de doorschuifregeling (stallingsregeling) genoemd.