Zonnepanelen

Als u als particulier met zonnepanelen energie levert aan uw energieleverancier, kunt u door een uitspraak van het Europese Hof worden aangemerkt als ondernemer voor de btw. Als u zonnepanelen hebt en stroom levert aan uw energieleverancier, bent u ondernemer voor de btw.

U hoeft zich niet aan te melden als ondernemer als het te betalen btw-bedrag per kalenderjaar € 1.345 of minder is. Als u zich niet aanmeldt als ondernemer, kunt u de btw die aan u in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen niet terugkrijgen. Wilt u de btw die aan u in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen terugkrijgen? Dan moet u zich bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer.

Is in de jaren ná de aanschaf van de zonnepanelen het btw-bedrag dat u moet betalen € 1.345 of minder? Als u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u een ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen. Dit betekent dat u dan geen btw-aangifte meer hoeft te doen. U voldoet dan namelijk aan de voorwaarden voor toepassing van de kleineondernemersregeling.

Let op! Doet u al btw-aangifte voor andere activiteiten dan het exploiteren van zonnepanelen, bijvoorbeeld omdat u zelfstandige bent? Dan is de kans zeer groot dat u niet in aanmerking komt voor de kleineondernemersregeling.

Neem contact met ons op indien u hulp wenst inzake het terugvragen van de btw die u betaald hebt bij de aanschaf van de zonnepanelen, het verzorgen van de aangifte omzetbelasting en het verkrijgen van een ontheffing van administratieve verplichtingen. Voorkom onnodige boetes!